เลขาธิการ กพฐ. “ว่าที่ร้อยตรี ธนุ” และรองเลขาธิการ กพฐ. “ดร.ธีร์” พร้อมด้วยศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข”

คำสำคัญ


วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. และดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. นางสาวสุดจิตร์ ไทรนิ่มนวล ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาความปลอดภัย ศป.สพฐ. นายธีรดนย์ ศรีฟ้า ผอ.กลุ่มคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศป.สพฐ. นางสาวสรารัตน์ กิริยาเลิศ นักวิชาการศึกษา ศป.สพฐ. และเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 69 รูป เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ