สพฐ.เตรียมการดูแลความปลอดภัยในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

คำสำคัญ


ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. นายวันศักดิ์ คำแหง รองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. นายธีรดนย์ ศรีฟ้า ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศป.สพฐ. และเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ได้ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) เพื่อเตรียมการดูแลความปลอดภัยในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยใช้ห้องศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ชั้น 1 อาคาร สพฐ. 1 เป็นห้องวอร์รูม (Warroom) ประสานการดำเนินงานในครั้งนี้