สพฐ. ร่วมใจช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

คำสำคัญ


วันที่ 12 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมรับมอบสิ่งของจากโรงเรียนในสังกัด สพม.ชลบุรี ระยอง และบริษัทเอกชนที่ร่วมกันมาบริจาค เพื่อให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา จากผลกระทบเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย อาคาร สพฐ. 1 กระทรวงศึกษาธิการ โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการรับมอบฯ ได้ร่วมกันปล่อยคาราวานรถขนส่งสิ่งของบริจาคเดินทางไปยังจังหวัดปัตตานี เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยต่อไป ทั้งนี้ มีโรงเรียนและบริษัทเอกชนที่นำสิ่งของมาร่วมกันบริจาคเป็นจำนวนมากโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โรงเรียนชลราษฎรอํารุง มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด มูลค่า 25,000 บาท
2. โรงเรียนชลกันยานุกูล มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด มูลค่า 25,000 บาท
3. โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด มูลค่า 25,000 บาท
4. โรงเรียนพานทอง มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด มูลค่า 25,000 บาท
5. โรงเรียนสิงห์สมุทร มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด มูลค่า 25,000 บาท
6. โรงเรียนบางละมุง มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด มูลค่า 25,000 บาท
7. โรงเรียนศรีราชา มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด มูลค่า 25,000 บาท
8. โรงเรียนบึงศรีราชา มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด มูลค่า 25,000 บาท
9. โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด มูลค่า 25,000 บาท
10. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด มูลค่า 25,000 บาท
11. โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา มอบถุงยังชีพ จำนวน 35 ชุด มูลค่า 17,500 บาท
12. โรงเรียนพนัสพิทยาคาร มอบถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด มูลค่า 10,000 บาท
13. โรงเรียนวัดป่าประดู่ มอบถุงยังชีพ จำนวน 35 ชุด มูลค่า 17,500 บาท
14. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ มอบถุงยังชีพ จำนวน 35 ชุด มูลค่า 17,500 บาท
รวมถุงยังชีพจำนวน 625 ชุด รวมมูลค่า 312,500 บาท
15. โรงเรียนราชวินิต มอบ เสื้อผ้า น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร ของใช้ประจำวัน
16. บริษัท Aerosoft บริจาครองเท้า จำนวน 1,000 คู่
Cr.Facebook : ประชาสัมพันธ์ สพฐ.