รองเลขาธิการ กพฐ. “ดร.ธีร์” รับมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นฐานภาคใต้

คำสำคัญ


วันที่ 10 มกราคม 2567 ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง รองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. และนายธีรดนย์ ศรีฟ้า ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศป.สพฐ. เข้ารับมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นฐานภาคใต้ ซึ่งได้รับการสนับสนุน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นายปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต และคณะร่วมส่งมอบสิ่งของบริจาค ณ โรงเรียนราชวินิต