รองเลขาธิการ กพฐ. “ดร.เกศทิพย์” และผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. “นายภูธร” ตัวแทน สพฐ. รับมอบสิ่งของบริจาค เพื่อส่งต่อพลังน้ำใจ เร่งเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดใต้ ครั้งที่ 2

คำสำคัญ


วันที่ 11 มกราคม 2567 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. และนายวันศักดิ์ คำแหง รองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ร่วมรับมอบอุปกรณ์การเรียน สมุด ดินสอ ปากกา สิ่งของเครื่องใช้ จาก สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 และสพม.ปทุมธานี โดยรวบรวมสิ่งของบริจาคที่สถานศึกษาในสังกัดนำมามอบให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งนี้ สพฐ. ได้กำหนดลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยฯ รวมถึงนำสิ่งของบริจาคไปมอบให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-15 มกราคม 2567
*สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 มีโรงเรียนร่วมบริจาค มีดังนี้*
1) โรงเรียนเทพศิรินทร์ สนับสนุนกระเป๋าเอกสาร 100 ใบ
– สมุดปกอ่อน 40 แผ่น จำนวน 1,400 เล่ม
– สมุดปกแข็ง 80 แผ่น จำนวน 600 เล่ม
2) โรงเรียนศึกษานารี สนับสนุน
– อุปกรณ์ เครื่องเขียน 320 ชุด
– มอบสมุดจำนวน 30 ชุดใหญ่ (1 ชุด มีสมุดจำนวน 21 เล่ม)
3) โรงเรียนสตรีวิทยา สนับสนุน
– สมุดปกอ่อน 200 เล่ม
– แฟ้มตรา ร.ร. จำนวน 50 แฟ้ม
– ซองแฟ้มตรา ร.ร. จำนวน 30 แฟ้ม
– กระเป๋าแดง จำนวน 50 ใบ
– ซองแฟ้มตรา ร.ร. เล็ก จำนวน 300 ใบ
*สพม.ปทุมธานี มีโรงเรียนในสังกัดให้ความอนุเคราะห์ถุงยังชีพ ดังนี้*
1) โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ ปทุมธานี มอบถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด
2) โรงเรียนปทุมวิไล มอบถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด
3) โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม มอบถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด
4) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ มอบถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด
5) โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา มอบถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด
6) โรงเรียนธัญรัตน์ มอบถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด
7) โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี มอบถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด
8) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต มอบถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด
9) โรงเรียนปทุมธานี มอบถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด
10. โรงเรียนธัญบุรี มอบถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด
11. โรงเรียนสายปัญญารังสิต มอบถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด
12. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศฯ มอบถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด
รวมจำนวน 120 ชุด
***พร้อมเงินสมทบช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัยฯ ซึ่งจะมอบให้สำนักอำนวยการ สพฐ. ดำเนินการรวบรวมต่อไป